Högstadiet.

Potensräkning  Teckenregler
Polynom Förenkla binom
Faktorisering Bråk/ en grund
Bråk/ + och - Bråk/ multiplikation och division
Ekvationer 1 Ekvationer 2
Ekvationssystemet Algebra - slutexam
Sannolikhet Procenträkning och ränta
Geometri Rymdgeometri
Tid Negativa tal
Statistik Avrundning
Måttenheter Primtal och dividerbarhet
Kvadratrot Grader och vinklar
Din checklista  

 

Du börjar med att skriva ut Din checklista för att kunna kontrollera dina framsteg. Var noga med att fylla i dina resultat efter varje test. Då du får minst 80% rätt på ett test kan du gå vidare.

Du väljer sedan en arbetsuppgift. Varje arbetsuppgift är uppdelad i en introduktion med förklaringar, sedan tydliga exempel och sist ett test. Om ditt resultat inte är tillräckligt bra, ska du försöka om igen tills du lyckas. För att komma tillbaka till denna sida klickar du på bilden a
AG00111_.gif (1635 bytes)  som pekar till vänster.