Mellanstadiet

Teckenregler Bråk
Procenträkning Måttenheter
Geometri Rymdgeometri
Koordinatsystemet Ekvationer
Tid Sannolikhet
Negativa tal Statistik
Vinklar och grader Slutexam
Din checklista  

Du börjar med att skriva ut Din checklista för att kunna kontrollera hur det går för dig. Var noga med att fylla i dina resultat efter varje test. När du får minst 80% rätt på ett test kan du gå vidare.

Du väljer sedan en arbetsuppgift. Varje arbetsuppgift är uppdelad i först en introduktion med förklaringar, sedan tydliga exempel och sist ett test. Om ditt resultat inte är tillräckligt bra, ska du försöka om igen tills du lyckas. För att komma tillbaka till denna sida, klickar du på bilden
som pekar till vänster.  


Om ett avsnitt har gul bakgrund betyder det att materialet är färdigt för användning. Materialet i de blå rutorna håller på att testas och blir snart färdigt. För att försäkra dig om att alltid få det allra nyaste, ska du återladda ditt webbprogram varje gång du börjar räkna.