© mai 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Rymdgeometri  

Test 1.


Information för provdeltagare.

Det kan vara bra att skriva ut provet på papper och räkna i lugn och ro. Läs varje fråga ordentligt. Titta sedan på svaren som visas och välj det som du tror är rätt. Bara ett av svaren stämmer i varje fråga. När du är färdig sätter du dig vid datorn och kryssar in dina svar.Räkna uppgifterna och kryssa för rätt svar.

 

1.   Hur många kanter har kuben ?  

Välj: Möjliga svar:
A  8
B  12
C  10
D  9

 2. 
Hur många hörn har kuben ?    

Välj: Möjliga svar:
A  8
B  7
C  6
D  4

 3.  
Hur många kuber finns i figuren ?    

Välj: Möjliga svar:
A  12
B  9
C  13
D  10

 


4.    Hur många kuber finns i figuren ?         

Välj: Möjliga svar:
A  12
B  13
C  14
D  15

 


5.    Hur många cm3 ?  

Välj: Möjliga svar:
A  25 cm3
B  24 cm3
C  11 cm3
D  13 cm3

 


6.    Beräkna volymen av figuren.  

Välj: Möjliga svar:
A  60 m3
B  23 m3
C  40 m3
D  12 m3

 


 

 

 

7.     Hur långt snöre är knutet runt paketet ?  20 cm gick åt till rosetten.

 

 

Välj: Möjliga svar:
A  138 cm
B  118 cm
C  140 cm
D  158 cm

 


8.    Beräkna volymen av figuren.

Välj: Möjliga svar:
A  240 cm3
B  133 cm3
C  156 cm3
D  26 cm3

 9.   
Beräkna volymen av figuren. 

Välj: Möjliga svar:
A  240 cm3
B  228 cm3
C 178 cm3
D 198 cm3

 


 

10.     Hur många kubikmeter cement behövs för att tillverka denna pool ? Väggarna är 25 cm tjocka och de är 100 cm höga. Yttermåtten på poolen är 16 m på längden och 10 m på bredden. Poolen är 75 cm djup, eftersom  bottnen är lika tjock som väggarna.

Välj: Möjliga svar:
A 50,5 m3
B 53 m3
C 49,81 m3
D 49,56 m3

 


Antal rätt i procent:

 

Rätta svaren Dina svar