© augusti 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Sannolikhet

Test 3.


Information för provdeltagare.

Det kan vara bra att skriva ut provet på papper och räkna i lugn och ro. Läs varje fråga ordentligt. Titta sedan på svaren som visas och välj det som du tror är rätt. Bara ett av svaren stämmer i varje fråga. När du är färdig sätter du dig vid datorn och kryssar in dina svar.Beräkna dessa uppgifter och markera vid rätt svar.

 

1.         Hur stor är sannolikheten att ett par får tre döttrar i rad ?

Välj: Möjliga svar:
a

b

c 20%
d 33%


2.  
Om du kastar tre tärningar, hur stor är då sannolikheten att du får tre sexor ?

Välj: Möjliga svar:
a
b
c
d 20%

3.     Du har en påse med två svarta, fem vita och tre gröna kulor i. Hur stor är sannolikheten att du först tar de två svarta kulorna ur påsen om du tar dem en och en utan att lägga tillbaka dem i påsen ?

Välj: Möjliga svar:
a 2%
b
c
d


4.     
I en skola går 456 elever. På vintern går en influensa och det beräknas att sannolikheten för att bli sjuk var 0,18. Hur många elever förväntas insjukna?

Välj: Möjliga svar:
a 82
b 18
c 91
d 374

5.    114 elever vaccinerar sig. Hur många kan seda räkna med att smittas ?

Välj: Möjliga svar:
a 62
b 342
c 21
d 33

6.     Lyckohjulet snurras två gånger. Hur stor är sannolikheten att en bokstav kommer upp båda gångerna ?

Välj: Möjliga svar:
a
b
c
d 40%

7.                                                  

Träddiagramet visar utfallsmöjligheterna för att du tar en kula och sedan en till utan att lämna tillbaka den första.

X = ?   

Välj: Möjliga svar:
a 5
b 3
c 2
d 4

 


8.   y = ? (se bilden ovan)      

Välj: Möjliga svar:
a 2
b 4
c 3
d 5

9.    

        Om du tar en bokstav ur A-lådan, sedan en ur B-lådan och sist en ur C-lådan, hur stor är då sannolikheten att du fått ordet DÄR ?          

Välj: Möjliga svar:
a
b
c
d 0,1

10.  Hur stor är sannolikheten att få 13 rätt på stryktipset (1X2) ?

Välj: Möjliga svar:
a 0,00000035
b
c
d

Antal rätt i procent:

 

Rätta svaren Dina svar