Introduktion:

Mattehjälpen är avsedd för dig som vill förbättra dina kunskaper i matematik och uppdelas i följande avsnitt:

Potensräkning  Teckenregler
Polynom  Förenkla binom
Faktorisering Bråk /en grund      (demo)
Bråk + och -         Bråk multiplikation och division
Ekvationer 1 Ekvationer 2
Ekvationssystemet  Sannolikhet
Procenträkning  Mättenheter
Geometri Rymdgeometri
Tid  Algebra - slutexam
Negativa tal

Mattehjälpen är uppdelad i olika avsnitt med olika svårighetsgrader eller steg. Med varje avsnitt följer noggranna beskrivningar och diagnostiska tester och det avslutas  av ett interaktivt sluttest. Det interaktiva materialet baseras på  “Quiz creator”. Programmet är anpassat till mellan- och högstadiet (årskurs 5-9) men är även tänkt som stöd för gymnasiets första årskurs och inriktar sig på huvudelementen i matematik. Vi som utformat Mattehjälpen är Hugo och Tomas Rasmus. Vi har många års erfarenhet som matematiklärare på högstadiet och det är vår förhoppning att denna nya  undervisningsmetod ska ge dig möjlighet att lära dig matte på ett nytt, spännande och mera självständigt sätt och att träna upp dina färdigheter som datoranvändare.   

Årsavgift för användande av Mattehjälpen:

600 kr. pr. Skola
160 kr. pr. privatperson 

 Alla belopp är i Svenska kronor.

Till dig som vill delta skickar vi en inbetalningsblankett på det belopp som är ditt pris för kommande tjänster. Så fort vi fått information om betalning skickar vi ett lösenord med e-post och sedan kan du börja räkna! 

De skolor som köper tillträde till Mattehjälpen får dela ut lösenord till alla lärare, elever och föräldrar, så att alla kan utnyttja Mattehjälpen när det passar dem. 


Besök gärna vår hemsida för närmare information eller kontakta oss på e-postadress:  algebrasv@rasmus.is

Tomas och Hugo Rasmus

 Rasmus ehf.