© 2009  Rasmus ehf

Czas – prędkość – droga

 

 Prezentacja nr 2


Prędkość – jednostki:

Gdy samochód porusza się ze średnią prędkością 90 km/h to oznacza, że po jednej godzinie samochód przebędzie drogę 90 km.

Zamieńmy jednostki: km/h na m/s = (metr)/(sek.) 

 

           


Przykład:

Jeśli samochód jedzie ze średnią prędkością 100 km/h przez 4 godziny, to jaką drogę przebędzie?

droga = 100 km/h 4 h = 400 km


Przykład:

Jak długo zajmie przejechanie samochodem 272 km, jeśli porusza się on ze średnią prędkością 80 km/h?

czas =  272 km / (80 km/h) = 3,4 h

Zamiast używać ułamków dziesiętnych częściej stosuje się godziny i minuty.
3 i 0,4 godziny może być wyrażone w godzinach i minutach w następujący sposób

  

1 h = 60 min

Otrzymujemy:  0,4 ∙ 60 min = 24 min  

lub

Pokonanie drogi zajęło samochodowi 3 godziny i 24 minuty.

 

 


Przykład:

Samochód przejechał 161 km w czasie 2 godzin i 18 minut. Jaka była średnia prędkość samochodu na tej drodze?

= 161 km/ 2,3 h = 70 km/h

 


Teraz zrób test nr 2.