© 2000 - 2009  Rasmus ehf

Mnożenie i dzielenie ułamków

Drukuj

 
Prezentacja nr 1


Skracanie i upraszczanie ułamkówPrzypomnijmy sobie rozkładanie na czynniki.

Przykład: Liczba 6 = 2 · 3. Mówimy, że liczba 6 ma dzielniki 2 i 3. Wszystkie liczby całkowite mają dwa lub więcej dzielników, oprócz liczb, które nazywamy pierwszymi, np. (2,3,5,7,11,13,17,19,23.......itd.)

Liczba 1 nie ma wpływu na mnożenie i dlatego nigdy nie jest używana jako dzielnik.

Pamiętaj, że pozioma kreska zawsze oznacza dzielenie.


Kilka przykładów, jak można korzystać ze wspólnych dzielników przy skracaniu ułamków.

st06k1pc01.jpg (3014 bytes)                            Widzimy, że 2 = 2·1 oraz 4 = 2·2 

Liczba 2 jest wspólnym dzielnikiem ( 2:2 = 1). Skracamy ułamek przez wspólny dzielnik.


st06k1pc2.jpg (3346 bytes)                        Widzimy, że 21 = 7·3 oraz 49 = 7·7 

Liczba 7 jest wspólnym dzielnikiem. Skracamy ułamek przez wspólny dzielnik.


st06k1pc05.jpg (1047 bytes)      Liczby pierwsze nie mają dzielników oprócz samych siebie i 1.

Nie ma więc wspólnego dzielnika, ułamek jest niemożliwy do skrócenia.Mnożenie ułamków


Czasami posługujemy się całościami i ułamkami.

Zamieniamy całość w ułamek a później mnożymy.

Całość jest mnożona tylko przez licznik.


Mnożenie ułamka przez ułamek (nie szukamy wspólnego mianownika).

Mnożenie ułamków: licznik · licznik oraz mianownik · mianownik. (Uwaga: 2:2 równa się 1 oraz 1 · 5 = 5)Liczby mieszane w mnożeniu:

Przykład: Mnożymy całość przez mianownik i dodajemy licznik. 1 · 3 + 1 = 4 i umieszczamy wynik w miejscu licznika. Mianownik się nie zmienia.Musimy umieć zamienić liczbę mieszaną w ułamek.

 Najpierw zamieniamy w ułamek, skracamy i upraszczamy.

Uwaga: Odpowiedź można zapisać na różne sposoby.

 


Dzielenie ułamków


Kiedy mnożymy ułamki to obracamy drugi ułamek i obliczamy zadanie jak mnożenie.


Zaczynamy od obrócenia drugiego ułamka, a potem skracamy wspólne części.


Całości muszą być zmienione w ułamki.

Zamieniamy całość w ułamek.
Umieszczamy na kresce jak przy mnożeniu, lecz najpierw obracamy drugi ułamek.


Liczby mieszane muszą być zmienione w ułamek niewłaściwy.


Zamieniamy liczbę mieszaną w ułamek, obracamy drugi ułamek, skracamy.


Teraz zrób test nr 1.