2008  Rasmus ehf

Ułamki zwykłe

Test nr 1

Instrukcja

Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj  się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną. Uwaga! W każdym zadaniu jest tylko jedna możliwa odpowiedź.


1.        Na ile części jest podzielone koło?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   2
B   6
C   8

2.       Jak duża część jest zamalowana?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A  
B  
C  

3.     Wybierz odpowiedni znak: 

                   

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   >
B   <
C   =

4.     Wybierz odpowiedni znak: 

                   

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   <
B   =
C   >

5.     Sigga wypiła  kartonika soku. Stína wypiła Która wypiła więcej ?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A  Po równo
B   Stína
C   Sigga

6.     Prawda czy fałsz:       równa się cały 1?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   Niemożliwe do obliczenia
B   Fałsz
C   Prawda

7.     Prawda czy fałsz:

           równa się cały 1?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   Fałsz
B   Prawda
C   Niemożliwe do obliczenia

8.     Wybierz ułamek, który jest większy niż i mniejszy niż .

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A  
B  
C  

9.     Oblicz z 16.

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   6
B   4
C   12

 


10.    W 24 osobowej klasie osób trenowała piłkę nożną. Ile osób nie trenowało gry w piłkę?

Zaznacz Możliwe odpowiedzi:
A   8
B   16
C   3

Procent poprawnych odpowiedzi =

Poprawne odpowiedzi: Twoje odpowiedzi: