2008  Rasmus ehf

Zaokrąglanie

Prezentacja nr 1

=  oznacza równa się.
oznacza w przybliżeniu.


Zaokrąglanie do dziesiątek.

Powyżej znajduje się część skali. Widzimy, że liczba 24 jest bliżej liczby 20, niż 30.

24      20

Zaokrąglanie do dziesiątek.

Powyżej widzimy, że liczba 27 jest bliżej liczby 30, niż 20.

27    30

Zaokrąglanie do dziesiątek.

Tutaj nie widzimy, czy 25 jest bliżej 20, czy 30.

25   30


Przy zaokrąglaniu posługujemy się pewnymi zasadami.

Jeśli następna cyfra po tej, która zaokrąglamy, to 0,1,2,3, albo 4

to zaokrąglamy w dół.         24   20   Zaokrąglenie z niedomiarem.

Jeśli następna cyfra po tej, która zaokrąglamy, to 5,6,7,8, albo 9

to zaokrąglamy w górę.        25    30   Zaokrąglenie z nadmiarem.


Przypominamy: cyfry mają różną wartość, zależnie od tego gdzie się znajdują.

 


Przykład nr 1:    

Zaokrąglamy 348,537 do setek

Jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3 albo 4 to zaokrąglamy w dół.

348,537  300

Przykład nr 2:

Zaokrąglamy  348,537  do dziesiątek

Jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

348,537    350

Przykład nr 3:

Zaokrąglamy 348,537 do  liczby całkowitej

Jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

348,537    349

Przykład nr 4:

Zaokrąglamy  348,537   do części dziesiętnej (do jednego miejsca po przecinku).

Jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3 albo 4 to zaokrąglamy w dół.

348,537     348,5

Przykład nr 5:

Zaokrąglamy 348,537 do części setnej (do dwóch miejsc po przecinku)

Jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

348,537   348,54


Przećwicz powyższe przykłady, a potem zrób test nr 1.

Ps. Pamiętaj, żeby regularnie wypełniać Twoją tabelkę wyników.