© 2006  Rasmus ehf

Brøk ADDISJON OG SUBTRAKSJON 

 Print

    Introduksjon 1.


1. Brøker med lik nevner:

 

 

 


2. Brøker med forskjellig nevner må endres, så brøkene får samme nevner.

    

Vi ganger tellerne og nevnerne med samme tall, altså utvider brøkene.
2 utvidesmed 3, og 3 utvides med 2.


Ved å gange to brøker med hverandres nevner, får brøkene alltid lik nevner, selv om det ikke alltid er minste felles nevner, som dermed dannes.

Her får vi fellesnevner 6. Til sist legger vi tellerne sammen og finner resultatet.


3. Blandet tall består av både helt tall og brøk. Den beste måten å arbeide med blandede tall på, er først å regne med de hele tallene, og deretter med brøkene.
Her er det nødvendig å finne  felles nevner.

   

Brøkene utvides for at få felles nevner. 

     

Minste felles nevner er det minste tall, som både 3 og 5 går opp i.          


4. Man kan bli nødt til å gjøre om et helt tall til blandet tall eller brøk.

     og   


5. Forkort brøken så mye som mulig.

Brøker skrives normalt med så liten nevner som mulig.

Hvis den største brøken står til høyre for minustegnet,  blir svaret et negativt tall.


Gjør nå test 1 om brøk. Hvis det mislykkes, går du tilbake og arbeider mer med emnet.  Neste avsnitt bygger nemlig videre på brøkemnet, så det er viktig at du har forstått denne delen.