© 2006 Rasmus ehf  

Brøk

Print

Merk deg, før du går i gang med testen

Les hvert spørsmål grundig. Se deretter på svaralternativene som vises og velg så det svaret du mener er riktig. Det er kun ett riktig svar til hver oppgave. Når du er ferdig setter du deg ved en pc og krysser dine svar inn.


Beregn og kryss av det riktige tegnet.

1.         Velg det riktige tegnet.   

                    ?       

Velg

Mulige svar
A   <
B   >
C   =

2.    Velg det riktige tegnet.            

                       

Velg

Mulige svar
A   =
B   >
C   <

 


3.                  Beregn       

Velg

Mulige svar
A
B
C

4.                Beregn             

Velg

Mulige svar
A
B
C

5.                  Beregn         

Velg

Mulige svar
A
B
C

6.                  Beregn          

Velg

Mulige svar
A
B
C

7.                       Hva er nevneren ?

Velg

Mulige svar
A
B
C

8.                  Hva er telleren ?

 

Velg

Mulige svar
A
B
C

 


9.                  Beregn

                       

Velg

Mulige svar
A
B
C

 


10.                Beregn

                       

Velg

Mulige svar
A
B
C



Antall riktige i prosent =

Riktige svar: Dine svar: