© 2005 Rasmus ehf     

Brøk  

Print

Merk deg, før du går i gang med testen

Les hvert spørsmål grundig. Se deretter på svaralternativene som vises og velg så det svaret du mener er riktig. Det er kun ett riktig svar til hver oppgave. Når du er ferdig setter du deg ved en pc og krysser dine svar inn.


Beregn og kryss av det riktige svaret.

      

1.   Hvor mange deler (sektorer) er sirkelen delt inn i ?

Velg Mulige svar
A   2
B   6
C   8

2.        Hvor stor del av kassen er farget?

Velg Mulige svar
A  
B  
C  

 


3.     Velg det riktige tegnet.

                    

Velg Mulige svar
A   >
B   <
C   =

4.     Velg det riktige tegnet.

                   

Velg Mulige svar
A   <
B   =
C   >

 


5.     Lene drakk  1/3 av en juice. Anne drakk  2/5 av en annen juice. Hvem av pikene drakk mest?

Velg Mulige svar
A   Like mye
B   Lene
C   Anne

 


6.     Riktig eller galt ?

          er en hel

Velg Mulige svar
A   Umulig
B   Galt
C   Riktig

7.      Riktig eller galt ?          er en hel

Velg Mulige svar
A   Galt
B   Riktig
C   Umulig

 


8.     Hvilken brøk er større enn 1/6 og mindre enn 1/3 ?

Velg Mulige svar
A  
B  
C  

 


 

9.     Beregn ¼ av 16.

Velg Mulige svar
A   6
B   4
C   12

 


10.    I en klasse med 24 elever spiller 1/3 fotball i en klubb. Hvor mange elever spiller ikke fotball ?

Velg Mulige svar
A   8
B   16
C   3Antall riktige i prosent =

Riktige svar. Dine svar: