© 2006 Rasmus ehf 

Brøk  

Print

    


Introduksjon 2

Større enn en hel

 


1

½.

  1 og ½. Man skriver 1½. Man leser en og en halv, eller halvannen.


 

   

=

    =

                                               = 

   


Som brøk          Som blandet tall   

          =      Det blandete tall består av et naturlig tall og en brøk.


Subtraksjon.

             -       

                -              =       

           -        =      

                 -              =      


Addisjon.

   

Subtraksjon.


Tellere og nevnere


Gjør nå test 2 om Brøk.