© 2006 Rasmus ehf  

Brøk  

Print

   


    Introduksjon 1.

Man kan beskrive brøker med diagrammer eller med tall.


En hel

En halv

En tredjedel

En fjerdedel

En tiendedel


Vi ser på en hel.

                   


                   


                   


                   


Gjør nå test 1 under Brøk.