© 2005  Rasmus ehf

Geometri

 Print

Introduktion 4.

        Areal og omkreds af en cirkel.

  

O =  omkreds. Det er den sorte ring som omgiver cirkelen. Dens længde kaldes omkredsen ( O ).

D = diameter. Den vises her med blå farve. Diameteren er den rette linie, der går lige gennem cirklen og skærer centrum.

R =  radius. Den er her vist med rød farve. Radius er en ret linie, der går fra centrum ud til kanten ( periferien).


Hvis man måler omkredsen og diameteren af en cirkel og deler omkredsen med diameteren får man tallet pi, som er cirka 3,14.

Denne værdi, pi, skrives ofte med det græske bogstav      som udtales pi.

De gamle grækere brugte tegnet   for at beskrive forholdet mellem omkredsen og diameteren i en cirkel. Hvis du ikke har dette tegn   på din lommeregner må du bruge en tilnærmet værdi 3,14. Tallet 3,14 er ofte tilstrækkeligt præcist i udregninger der bygger på værdien .


Her er nogle formler, der er gode at kunne og endnu bedre at forstå.

Betegnelse Navn Formel

Pi

D Diameter    og    
O Omkreds

R Radius

A Areal

   


Nogle eksempler:

Eksempel 1:

   Beregn diameteren   


Eksempel 2:

    Beregn omkredsen     


Eksempel 3:

    Beregn diameteren     


Eksempel 4:

    Cirklens areal beregnes   

  ( obs. Tegnet  betyder: er næsten lig med )

Du ved  hvordan man beregner arealet af et rektangel.

Det lille gule kvadrat er en fjerdedel af den store. Det lille skulle altså have arealet 

Hele billedet har så arealet :     

Cirklens areal er :


Øv dette og udfør derefter test 4 i Geometri.

Husk din checkliste!