© mai 2000 Hugo og Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Test 3.


Information för provdeltagare.

Det kan vara bra att skriva ut provet på papper och räkna i lugn och ro. Läs varje fråga ordentligt. Titta sedan på svaren som visas och välj det som du tror är rätt. Bara ett av svaren stämmer i varje fråga. När du är färdig sätter du dig vid datorn och kryssar in dina svar.Lös följande ekvationer och kryssa rätt.

1.     2(X - 3) = X + 4
X = -10
X = 10
X = -2
X = 2


2.     5X - (12 + 3X) = 2
X = -7
X = 7
X = 5
X = -5


3.     15 - (6 - 8X) = 25
X = 2
X = -2
X = 5
X = 5,75


4.     2( X - 3) + 5(X + 1) = 34
X = -5
X = 0
Omöjligt
X = 5


5.     (6X - 8) - (X + 4) = 6 - X
X = -3
X = 4,5
X = 4
X = 3


6.     (5 - X) - (10 - 2X) = 6 - X - 5
X = -3
X = 4,5
X = 3
X = 4


7.     5(X - 2) + 2(3X + 2) = 27
X = 4
X = 5
X = 3
X = 6


8.     3(1 - 3x) - (X + 5) = 20
X = -2,2
X = 2,2
X = 1,8
X = -1,8


9.     31 + 2(3X - 4) = 5(2X + 3)
X = 2
X = -2
X = 0
X = 9,5


10.     12( 2X - 3) - 6(X - 8) = 120
X = -6
X = 7
X = 8
X = 6


Antal rätt i procent:

 

Rätta svaren Dina svar