© mai 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Test 2.


Information för provdeltagare.

Det kan vara bra att skriva ut provet på papper och räkna i lugn och ro. Läs varje fråga ordentligt. Titta sedan på svaren som visas och välj det som du tror är rätt. Bara ett av svaren stämmer i varje fråga. När du är färdig sätter du dig vid datorn och kryssar in dina svar.


Lös följande ekvationer och kryssa rätt.

 

1.     7X = 3X +12
X = 3
X = 1,2
X = 8
X = -3


2.     10 = 15 + 5X
X = -1
X = 1
X = 5
X = -5


3.     2X + 0,64 = 8,84
X = 4,47
X = 8,2
X = 9,48
X = 4,1


4.     2,2X + 2,8X = 14,6 - 4,6
X = 10
X = 5
Omöjligt
X = 2


5.     14X - 3 + 4X = 17 - 2X
X = 1
X = 0
X = -1
X = 2


6.     8X + 2= 2X + 4 + 5X -1
X = 5
X = -1
X = 1
X = 3


7.      12 = 5 + 2X + 1 - 4X
X = 3
X = -3
X = -8
X = 4


8.     9 - 2X = 15 - 3X
X = 24
X = 6
X = -6
Omöjligt


9.     2,4X - 19,9 = 21,1 - 1,6X - 35
X = 10
X = 1,5
X = -10
X = 50


10.     4X + 3,14 = 3,14 - 3X
X = 0
X = 6,28
X = -6,28
Omöjligt


Antal rätt i procent:

 

Rätta svaren Dina svar