© mai 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Test 1.


Information för provdeltagare.

Det kan vara bra att skriva ut provet på papper och räkna i lugn och ro. Läs varje fråga ordentligt. Titta sedan på svaren som visas och välj det som du tror är rätt. Bara ett av svaren stämmer i varje fråga. När du är färdig sätter du dig vid datorn och kryssar in dina svar.


Lös följande ekvationer och kryssa rätt.

 

1.     X - 20 = 80
X = 120
X = 80
X = 60
X = 100


2.     X + 15 = 75
X = 150
X = 25
X = 35
X = 60


3.     5X = 30
X = 6
X = 150
X = 25
X = 35


4.     X/10 = 3
X = 13
X = 30
X = 7
Omöjligt


5.     21 = Y - 4
Y = 54
Y = 25
Y = 50
Y = -40


6.     47 = Y + 7
Y = 40
Y = 54
Y = 50
Y = -40


7.     63 = 7X
X = 70
X = 7
X = 9
X = -9


8.     X/9 = 11
X = 20
X = 2
X = 99
X = 81


9.     -9 = Y - 11
Y = 20
Y = -2
Y = 2
Y = -20


10.     6X = - 42
X = 7
X = 48
X = -7
X = -48


Antal rätt i procent:

 

Rätta svaren Dina svar