©jan. 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Introduktion 3.

 

AG00026_.gif (4008 bytes)  

 Ekvationer med parenteser.

Parenteser ändrar teckenregler. (Om + står framför en parentes kan man ta bort parentesen og samt lika termer.) (Om - står framför en parentes måste man ändra tecken innan man lämnar parentesen. 
( + framför en parentes, betyder att inget ändras när parentesen tas bort.)
( - framför en parentes, betyder att alla tecken när parentesen tas bort.)Exempel 1:

6X -(2x - 1) =(6X - 3X) + 4    
6X - 2X + 1 = 6X - 3X + 4   1.    Ta bort parentesen.
4X + 1 =  3X +4   2.    Samla lika termer.
4X - 3X = 4 - 1 3.    Kända tal på höger sida.
X = 3 4.    Svar: x = 3.

Exempel 2:

2(3X + 2) - 3(7 + X) = 1   
6X + 4 - 21 - 3X = 1 1.    Multiplicera först inom parentesen.
3X - 17 = 1 2.    Samle lika termer.
3X = 1 + 17  3.    Kända tal på höger sida.
3X = 18  4.    Dividera med 3 i båda leden.
st08k3pc01.jpg (1952 bytes)  
X = 6 5.    Svar: x = 6.

Exempel 3:

2(X + 2) - 5X = 2X - 11   
2X + 4 - 5X = 2X - 11  1.    Multiplicera in i parentesen.
-3X + 4 = 2X - 11   2.    Samla lika termer.
4 + 11 = 2X + 3X 3.    Placera x på höger sida. 
15 = 5 4.    Dividera med 5 i båda leden.
st08k3pc02.jpg (1883 bytes)  
  5.   Svaret blir 3 = x  eller x = 3.

(Ibland är det mer praktiskt att placera x på höger sida, då kan man arbeta med positiva termer.)


Öva på dessa exempel och gör sedan test 3 i Ekvationer. Obs!  Kom ihåg att
fylla i checklistan under tiden.