© jan. 2000 Hugo och Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Introduktion 2.

 

AG00026_.gif (4008 bytes)   

Om du flyttar ett tal eller ett uttryck över likhetstecknet (=) ändras tecknet framför det. 
Av tradition får det okända uttrycket stå till vänster om likhetstecknet (=).


Några exempel på olika lösningar.


  

Du flyttar över -3.     -3 blir till +3

eller 

Svar: x = 13.

 

  

Vi lägger till +3 i båda leden. 

Svar x = 13.

D får samma svar med båda sätten att räkna. Det spelar ingen roll om du lägger till samma tal på båda sidor eller flyttar över det tal du vill bli kvitt.


     

Flytta + 3 över   + 3 blir - 3.  

 

Svar x = 7.


    

Du lägger till -3 i båda leden.

 

Svar x = 7.

Med båda lösningarna får du samma svar.


    En allmän regel säger att det okända värdet står till vänster, och det kända står till höger.

2X - 7 = 8 - X            Flytta - 7 till höger och - X till vänster

2X + X = 8 + 7          Tecknen ändras för de uttryck som flyttas.  - blir + och omvänt.

3X = 15                           Dividera med 3 i båda leden.

st08k2pc04.jpg (1994 bytes)     

  Svar:  X = 5


Ofta måste du förenkla i flera steg för att lösa ekvationen.

5X - 5 + 3X = 20 - 2X + 5   1. Samla likformiga termer.
8X - 5 = 25 - 2X   2. Flytta över " = ".
8X + 2X = 25 + 5   3. Förenkla.
10X = 30   4. Dividera med 10 i båda leden. 

                   

  Svar: X=3.

 


Öva på dessa exempel och gör sedan test 2 i Ekvationer. OBS ! Kom ihåg att fylla i din checklista under tiden.