© jan. 2000  Hugo och Tomas Rasmus

Ekvationer 1

Introduktion 1.

 

AG00026_.gif (4008 bytes)  

Du känner tecknet  " = " som betyder att likvärdiga uttryck står på båda
sidor om det.

Om du ändrar i vänstra ledet, måste du ändra på samma sätt i
högra ledet för att behålla balansen.


Vi tar några exempel med olika lösningar.

 

   Du lägger till +3 i båda leden.

Svar:  x = 13.


  Du lägger till -3 i båda leden.

Svar: x = 7.


  Du dividerar med 3 i båda leden.

Eftersom att  3:3 = 1 och 1 inte har någon betydelse i multiplikation blir

 x = 15 : 3 = 5 

eller x =5.   


  Du multiplicerar med 4 i båda leden.   

Eftersom  4: 4 = 1 och 1x = x     blir x = 20.


Öva på dessa exempel och gör sedan test 1 i Ekvationer.
Obs!  Kom ihåg att fylla i din checklista under tiden.