Du tänker dig ett tal och sätter in det i ett slags algebraspel. Det stackars talet råkar ut för alla möjliga olyckor och äventyr. Till slut har talet förvandlats till bara en etta. Vilket var talet från början tror du ?

Antal rätt i procent:
Rätt svar: