Gymnasieskolan

Potensräkning  Kvadratrot
Exponenter och logaritmer Rötter
Teckenregler Polynom
Förenkla binom Faktorisering
Faktorisering av polynom Bråk/ en grund
Bråk/ + och - Bråk/ multiplikation och division
Bråk av bråk Ekvationer I
Ekvationer II Ekvationer III
Ekvationssystemet Sannolikhet
Procenträkning och ränta Geometri
Rymdgeometri Måttenheter
Negativa tal Tid
Statistik Avrundning
Primtal och dividerbarhet Grader och vinklar
Trigonometri ( sin, cos och tan ) Trigonometriregler
Trianglar Pythagoras
Mängder Funktioner
Funktioner 2 Vektorer  
Derivator Din checklista

Du börjar med att skriva ut Din checklista för att kunna kontrollera dina framsteg. Var noga med att fylla i dina resultat efter varje test. Då du får minst 80% rätt på ett test kan du gå vidare.

Du väljer sedan en arbetsuppgift. Varje arbetsuppgift är uppdelad i en introduktion med förklaringar, sedan tydliga exempel och sist ett test. Om ditt resultat inte är tillräckligt bra, ska du försöka om igen tills du lyckas. För att komma tillbaka till denna sida klickar du på bilden  
AG00111_.gif (1635 bytes)  som pekar till vänster.