Potensregning Fortegnsregler
Polynomer Toleddete uttrykk (Binomer)

Faktorisering

Brøk (basis)
Brøk (addisjon og subtraksjon) Brøk (multiplikasjon og divisjon)
Ligninger 1 Ligninger 2
Ligningssystemet Algebra test
Sannsynlighetsregning

Prosentregning og rente

Plangeometri Romgeometri
Måleenheter Negative tall
Regning med tid Statistikk

Avrunding

Vinkler og grader
Primtall og delelighet

Kvadratrot

Pythagoras læresetning Sjekklisten