For å kunne regne med volum (rominnhold) er det nødvendig å kjenne til forskjellige måleenheter for volum. Noen ganger bruker vi liter og andre ganger kubikkmeter eller kubikkcentimeter. Vi må også kunne reglene for å beregne arealer.