Når vi skal beregne arealet av et område, må vi ofte vite lengden av to eller flere sider. Det er lettest å arbeide med rektangler. De har fire sider og alle hjørner har rette vinkler.