Mattehjelpen    AG00111_.gif (1635 bytes)
  Navn:
   
  Potensregler T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Potensregning              
  Kvadratrot              
  Eksponenter og logaritmer              
  Røtter og potenser              
Brøk T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Brøk (basis)              
  Brøk (addisjon og subtraksjon)              
  Brøk (multiplikasjon og divisjon)              
  Brøk delt på brøk              
Vinkler og grader T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Vinkler og grader              
  Pythagoras læresetning              
  Trigonometri (sin, cos og tan)              
  Trigonometriske formler              
  Trekanter              
Algebra og regler T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Fortegnsregler              
  Polynomer              
  Toleddete uttrykk (Binomer)              
  Faktorisering              
  Faktorisering av polynomer              
Prosentregning og rente T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Prosentregning og rente              
Statistikk og Sannsynlighet T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Statistikk              
  Sannsynlighetsregning              
Likninger T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Likninger 1              
  Likninger 2              
  Likninger 3              
  Likningssystemet              
Plan og Romgeometri T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Måleenheter              
  Plangeometri              
  Romgeometri              
Mengdelære T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Mengdelære              
  Primtall og delelighet              
 

Calculus

             
  Funksjoner I              
  Funksjoner II              
? T1 T2 T3 T4 T5 T6  
  Negative tall              
  Regning med tid              
 

© 2008  Mattehjelpen co/ Rasmus ehf